logo

logo

Земјоделска Аптека

За добивање на високо-квалитетни производи кои ги задоволуваат европските стандарди за здрава храна, потребно е пестицидите кои што се употребуваат за заштита на растенијата, да се оригинални и со гарантиран европски еко-квалитет.

Токму тоа е и целта на нашата аптека:
Снабдување на производителите со широк асортиман на оригинални препарати за заштита на растенијата, како и со високо-квалитетни органско-минерални ѓубрива од реномирани производители.

Палета на производи кои што можат да се набават во нашата аптека:

  • фунгициди,
  • инсектициди,
  • хербициди,
  • вештачки ѓубрива ( гранулирани, кристални, течни)
  • посадочен материјал ( жито, компир)
  • семенски материјал (за градинарски и семенски култури)
  • овошни садници
  • земјоделска опрема и механизација.

Вработените од нашата команија, со задоволство ќе ви помогнат и ќе ве посоветуваат во однос на пополнување и средување на целосната документација потребна за добивање на субвенции, ќе ве информираат за ИПАРД и другите тековни кредитни линии и сл.

На ваше барање излегуваме на терен, да ги видиме заболените растенија, да го дијагностицираме проблемот и да утврдиме правилен третман за нивна заштита.

zemjodelskaaptekabaner

biblioteka

biblioteka

kontaktiraj ne

kontakt

linkovi

linkovi